iPhone中文网巴士智能电视 Hi科技 微博 返回旧版简单游戏 快乐生活 登陆 注册

发布会直播

HUAWEI Graphic live

华为P9配置信息

 • 名称:

  华为 HUAWEI P9

 • 价格:

  2988元/3188元/3688元

 • 屏幕:

  5.2英寸1920×1080像素

 • 内存:

  4GB+64GB

 • CPU:

  八核麒麟955

 • 双卡:

  双卡双待双通

 • 操作系统:

  EMUI 4.1

 • 网络制式:

  支持移动/联通/电信

 • 主摄像头:

  1200万*2

 • 副摄像头:

  800万

 • 指纹:

  按压式指纹传感器

 • 电池容量:

  3000mAh

华为P9资讯

HUAWEI Information

华为P9图赏

HUAWEI New Product

发布会现场

HUAWEI Scene

发布会讨论区

Gionee Discussion Area